Informatiebronnen

AFM
www.afm.nl
Instelling die toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector. Algemene informatie over de taken en werkwijze van deze instelling.

BELASTINGDIENST
www.belastingdienst.nl
Op de site van de belastingdienstvindt u informatie over belastingen voor particulieren, ondernemers en belastingconsulenten.

BELASTINGDIENST TOESLAGEN
www.toeslagen.nl
Op de site van Belastingdienst/Toeslagen vindt u informatie over de huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag voor particulieren

BRANDPREVENTIE
www.brandweer.nl
Alles over brandveiligheid

CWI
www.werk.nl
CWI brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.

DIGID
www.digid.nl
Voor informatie en aanvragen van uw Digid

DUIDELIJK PENSIOEN
www.duidelijkpensioen.nl
Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de koepelorganisatie van de bedrijfstakpensioenfondsen. Informatie over pensioenen en de vereniging.

FINANCIELE BIJSLUITER
www.definancielebijsluiter.nl
Financiële ondernemingen die complexe producten, zoals een beleggingsfonds of een beleggingsverzekering verkopen, moeten hierbij verplicht een Financiële Bijsluiter (FB) beschikbaar stellen.

GESCHILLENCOMMISSIE
www.geschillencommissie.nl
De Geschillencommissie is er om geschillen tussen consumenten en ondernemers op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen.

IB-GROEP
www.ib-groep.nl
Alles over studiefinanciering

INFOFILTER
www.infofilter.nl
U kunt via infofilter zowel marktonderzoek als telemarketing en direct-mailacties blokkeren

JURIDISCH LOKET
www.hetjl.nl
Gesubsidieerde rechtshulp

KAMER VAN KOOPHANDEL
www.kvk.nl
Biedt informatie over het ondernemerschap

KIESBETER
www.kiesbeter.nl
Initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met vergelijkende informatie over zorgverzekeringen, ziekenhuizen en medicijnkosten.

KLACHTENINSTITUUT
www.kifid.nl
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is hét loket voor de beslechting van (dreigende) conflicten van consumenten met financiële dienstverleners.

MANIFEST QWISE
manifest.qwise.nl
geeft scholieren en studenten informatie over het onderwerp Bijverdienen.

MORNINGSTAR
www.morningstar.nl
Bron voor uitgebreide, objectieve en onafhankelijke informatie over beleggingsfondsen.

NATIONALE HYPOTHEEKGARANTIE
www.nhg.nl
Garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning.

NEDERLANDSCHE BANK
www.dnb.nl
De centrale bank van Nederland. Actueel nieuws, de organisatie, statistieken en informatie over geld en het monetair beleid.

NBP
www.pensioenbelangen.nl
De NBP (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen), een organisatie voor collectieve en individuele pensioenbelangen.

NEDERLANDSE WOONBOND
www.woonbond.nl
De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

NIBUD
www.nibud.nl
Doet onderzoek naar en geeft informatie over de inkomsten en uitgaven van huishoudens.

NRL
www.nrl.nl
Alle informatie over letselschade en wat u kunt ondernemen!

NOTARIS
www.denotaris.nl
Informatie over de notaris in Nederland, notaristarieven, notariskantoren, erfenis, waarmerken, huwelijkscontract, afsluiten hypotheek enz.

OMBUDSMAN PENSIOENEN
www.ombudsmanpensioenen.nl
Onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.

OPZEGDIENST NA OVERLIJDEN
www.mensenlinq.nl
Helpt nabestaanden bij de afhandeling van administratieve zaken na het overlijden. Het overlijden van een dierbare kan aan meer dan 1400 organisaties worden doorgeven.

OVERLIJDEN EN OVERHEID
overlijden.overheid.nl
Alles wat geregeld moet worden na een overlijden

PENSIOENKIJKER
www.pensioenkijker.nl
Uitgebreide informatie over de verschillende pensioensoorten en -regelingen, fiscale aspecten. Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop

POLISVOORWAARDEN ONLINE
www.polisvoorwaardenonline.nl
Voor iedereen die op zoek is naar de juiste polisvoorwaarden

POLITIE MIDDEN EN WEST BRABANT
www.politie.nl
Voor oa uw digitale aangifte

POSTBUS 51
www.postbus51.nl
Beantwoordt vragen van burgers over de thema’s Bestuur, recht en veiligheid, Consument en Ondernemen, Familie en gezin, Gezondheid enz.

RECHT OP GELD
www.rechtopgeld.nl
Wil helpen om particuliere overheids- subsidies meer toegankelijk te maken (dus niet voor bedrijven).

SENTERNOVEM
www.senternovem.nl
Informatie over koopsubsidie

SOCIALE VERZEKERINGS BANK
www.svb.nl
Voert de volgende wetten en regelingen uit: Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw), Kinderbijslag, Remigratie, Persoonsgebonden Budget enz.

STICHTING FVP
www.fvp.nl
De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) levert onder voorwaarden kosteloos een bijdrage aan de beperking van de pensioenbreuk bij werkloosheid.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
www.svn.nl
Informatie voor koopstarters over de Starterslening.

TOESLAGEN BELASTINGDIENST
www.toeslagen.nl
Hier vindt u informatie over de huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag voor particulieren.

UWV
www.uwv.nl
Relevante informatie bij arbeidsongeschiktheid

VERBOND VAN VERZEKERAARS
www.verzekeraars.nl
Is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt en is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald door de leden.

VERENIGING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDSEN
www.vvb.nl
Opsporingsplan voor ‘vergeten’ pensioenen

VERLOFREGELINGEN
www.szw.nl
Wettelijk vastgelegde verlofregelingen

WAARBORGFONDS MOTORVERKEER
www.waarborgfonds.nl
Op deze webpagina leggen we uit wanneer en hoe u in aanmerking kunt komen voor een schadevergoeding via het Waarborgfonds Motorverkeer

WIJS OP REIS
www.wijsopreis.nl
Actuele reisadviezen en landen- informatie voor jouw bestemming, de Wijs op reischecklist en verschillende tips en adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.